การวัดขนาดรองเท้า

การวัดขนาดรองเท้าสามารถทำด้วยตัวเองได้เลย

การวัดขนาดรองเท้า 

 

 

 

 

การวัดขนาดรองเท้า 2

การวัดขนาดรองเท้า 3

****กรุณาวัดขนาดเท้าของคุณก่อนทุกครั้ง เพราะสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้****

  1. เตรียมกระดาษ ปากกา วางเท้าลงบนกระดาษ แล้ววาดเท้าของเราลงบนกระดาษตามรูป
  2. เมื่อวาดเสร็จ วัดในส่วนของความยาว หน่วยเป็นเซ็นติเมตร แล้วเทียบ size ตามตารางในช่อง “CM” (เซ็นติเมตร) หากได้หน่วยครึ่ง กรุณาปัดขึ้นเป็นเบอร์เต็ม
  3. เบอร์รองเท้าแต่ละยี่ห้อจะไม่ตรงกัน แต่ก็จะไม่ได้แตกต่างกันมาก
  4. นำหน่วยเซ็นติเมตรที่ได้ ไปเทียบตามตารางรองเท้าตามรุ่นที่ต้องการ หากขนาดที่ได้ไม่พอดีกับขนาดที่มี กรุณาขอความแนะนำกับทางร้านค่ะ